GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

THÁNG 10 - 11 - 12

THÁNG 10 :THÁNG 11 :

Ngày 15 Thánh Anbêtô, Gm, Ts
Ngày 16 Thánh Gertrude     
Ngày 16 Thánh Margarita Scotia
Ngày 23 Thánh Clêmentê, Gh
Ngày 23 Thánh Columbanô

THÁNG 12 :

Ngày 04 Thánh Gioan Damascênô, Ts
Ngày 11 Thánh Đamasô I, Gh
Ngày 12 Thánh Gioanna Chantal
Ngày 21 Thánh Phêrô Canisiô, Lm, Ts
Ngày 23 Thánh Gioan Kenty, Lm
Ngày 29 Thánh Tôma Becket, Gm Tđ
Ngày 31 Thánh Sylvestrô, Gh
Lễ Thánh Gia


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét